Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

PostHeaderIcon Καρφώματα και Σουβλίσματα

Ο Αξιωματικός, ο Πύργος και η Βασιλίσσα μπορούν να επιτεθούν σε δύο ή περισσότερα κομμάτια ταυτόχρονα κατά μήκος της ίδιας στήλης, γραμμής ή διαγωνίου. Αυτές οι δυνατότητες του "καρφώματος" και του "σουβλίσματος", είναι βασικές επιθετικές τακτικές που είναι εύκολο να κατανοήσουμε και απαραίτητο να μάθουμε. Ταυτόχρονα, γνωρίζοντας αυτές τις δυνατότητες, θα μπορούμε να προστατευόμαστε από τις απειλές του αντιπάλου.

Το "κάρφωμα" είναι η κατάσ
ταση όπου ένα κομμάτι απειλείται από Αξιωματικό, Πύργο ή Βασίλισσα και αν μετακινηθεί τότε θα χαθεί το κομμάτι μεγαλύτερης αξίας που βρίσκεται πίσω του. Αν μάλιστα το κομμάτι πίσω είναι ο Βασιλιάς, τότε το κάρφωμα είναι απόλυτο και φυσικά το κομμάτι μικρότερης αξίας δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Το "σούβλισμα" (ή "ανάποδο κάρφωμα") είναι η κατάσταση όπου ένα κομμάτι απειλείται από Αξιωματικό, Πύργο ή Βασίλισσα και αν μετακινηθεί τότε θα χαθεί κομμάτι μικρότερης αξίας που βρίσκεται πίσωψ του.

Και στις δυο περιπτώσεις, ο παίκτης που κάνει "κάρφωμα" ή "σούβλισμα" κερδίζει κομμάτι ή τη διαφορά.
Και συνήθως αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα. Προσέξτε τα παρακάτω διαγράμματα:

Ο Αξιωματικός δίνει σαχ. Ο Μαύρος Βασιλιάς υποχρεώνεται να μετακινηθεί και ο Μαύρος Πύργος χάνεται. Αυτό είναι σούβλισμα, διότι ο Βασιλιάς που απειλείται άμεσα είναι κομμάτι μεγαλύτερης αξίας από τον Πύργο.

Ο Αξιωματικός απειλεί τον Πύργο. Ο Πύργος όμως δεν μπορεί να μετακινηθεί, διότι είναι σε απόλυτο κάρφωμα. Είναι κάρφωμα επειδή ο Πύργος που απειλείται άμεσα είναι κομμάτι μικρότερης αξίας από τον Βασιλιά. Είναι μάλιστα απόλυτο κάρφωμα, διότι ο Πύργος δεν έχει δικαίωμα να μετακινηθεί.
Όπως είδατε, είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε το σούβλισμα και το κάρφωμα. Δείτε ορισμένες περιπτώσεις παρακάτω. Μπορείτε να βρείτε σε ποιές έχουμε σούβλισμα και σε ποιές κάρφωμα; Οι λύσεις είναι στο τέλος, αλλά σίγουρα θα βρείτε τις απαντήσεις!

1. Παίζει ο Μαύρος. Τι μπορεί να κάνει ο Μαύρος Ίππος στο γ6;2. Παίζει ο Μαύρος. Η Μαύρη Βασίλισσα μπορεί να σωθεί. Κάποιο άλλο Μαύρο κομμάτι θα χαθεί...3. Παίζει ο Μαύρος Μονάρχης που είναι σε σαχ, δυστυχώς για το Μαύρο Αξιωματικό!4. Παίζει ο Μαύρος Βασιλιάς, που πρέπει να αντιδράσει στο σαχ.5. Παίζει ο Μαύρος, που βλέπει τον Ίππο του να κινδυνεύει άμεσα. Ή μήπως υπάρχει και κάποιος μεγαλύτερος κίνδυνος;


6. Παίζει ο Μαύρος. Υπάρχει σωτηρία;
7. Μπορεί να δραπετεύσει η Μαύρη Βασίλισσα;
8. Παίζει ο Μαύρος και χάνει αμέσως.
Λύσεις:
1.Απόλυτο κάρφωμα | 2.Σούβλισμα | 3.Σούβλισμα | 4.Σούβλισμα | 5.Κάρφωμα | 6.Κάρφωμα | 7.Κάρφωμα | 8.Σούβλισμα

Το Αλογάκι

Σκακιστικά: Βασίλης Καφίρης (FIDE D.I.)
Παιδαγωγικά: Λέττα Γκύζη (Παιδαγωγός)

Θεματολογία

Chess.com

Από το Blogger.